• SẢN PHẨM

 • Giá công bố: 659,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 19 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLS MT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 685,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 25 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLS AT - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 790,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 45 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 797,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 37 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản SPORT 5D - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 EcoBoost - Xăng
 • Giá công bố: 797,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 37 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản 4D Titanium - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 EcoBoost - Xăng
 • Giá công bố: 837,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 27 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Wildtrak - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 862,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 42 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 16 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản Mid - MT 6 Cấp
  • Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 866,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 26 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Wildtrak - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 869,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 44 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 16 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản MT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi - Dầu Diesel
Di chuyển lên trên