• SẢN PHẨM

 • Giá công bố: 545,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản 1.5 MT Ambiente 2019 - MT 5 Cấp
  • Động cơ 1.5 MT - Xăng
 • Giá công bố: 569,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản 1.5 AT Ambiente 2019 - AT 6 Cấp
  • Động cơ 1.5 AT - Xăng
 • Giá công bố: 593,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản 1.5 AT Trend 2019 - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 AT - Xăng
 • Giá công bố: 616,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XL - MT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 630,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLS MT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 648,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản 1.5 Titanium 2019 - AT 6 Cấp
  • Động cơ 1.5 AT - Xăng
 • Giá công bố: 650,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLS AT - AT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 689,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản 1.0 Ecoboost Titanium 2018 - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.0 Ecoboost - Xăng
 • Giá công bố: 754,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2019
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
Di chuyển lên trên