• SẢN PHẨM

 • Giá công bố: 536,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 7 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản 4D Titanium - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 AT - Xăng
 • Giá công bố: 549,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 20 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản 5D - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 AT - Xăng
 • Giá công bố: 555,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 15 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản Trend MT pack - MT 5 cấp
  • Động cơ 1.5 MT - Xăng
 • Giá công bố: 587,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 17 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản 5D - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.0 EcoBoost - Xăng
 • Giá công bố: 599,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 9 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản Titanium - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 AT - Xăng
 • Giá công bố: 619,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 19 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XL MT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 620,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản Trend - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 EcoBoost - Xăng
 • Giá công bố: 620,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản Trend - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 EcoBoost - Xăng
 • Giá công bố: 624,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 19 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản Black Edition - AT 6 cấp
  • Động cơ 1.5 AT - Xăng
Di chuyển lên trên