• Ford Ranger

 • Giá công bố: 634,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 19 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XL MT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 659,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 19 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLS MT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 685,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 25 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLS AT - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 790,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 45 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản XLT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 837,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 27 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Wildtrak - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 866,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 26 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Wildtrak - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 925,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 35 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Wildtrak - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 3.2L - Dầu Diesel
Di chuyển lên trên