• SẢN PHẨM

 • Giá công bố: 853,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Wildtrak - AT 10 cấp
  • Động cơ Diesel 2.0L Single Turbo - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 872,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 57 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 16 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản Mid - MT 6 Cấp
  • Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 879,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 54 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 16 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản MT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 918,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Wildtrak - AT 10 cấp
  • Động cơ Bi Turbo Diesel - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 919,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 50 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 16 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản LUXURY - MT 6 Cấp
  • Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 999,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 7 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản Ambiente - MT 6 Cấp
  • Động cơ Diesel 2.0L Single Turbo - Diesel
 • Giá công bố: 1,052,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 7 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản Ambiente - AT 10 cấp
  • Động cơ Diesel 2.0L Single Turbo - Diesel
 • Giá công bố: 1,112,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 42 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 7 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản Trend - AT 10 cấp
  • Động cơ Diesel 2.0L Single Turbo - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 1,177,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 30 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 7 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản AT - AT 10 cấp
  • Động cơ Diesel 2.0L Single Turbo - Dầu Diesel
Di chuyển lên trên