• SẢN PHẨM

 • Giá công bố: 872,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 57 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 16 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản Mid - MT 6 Cấp
  • Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 879,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 54 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 16 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản MT - MT 6 Cấp
  • Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 919,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 50 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2018
  • 16 chỗ ngồi - 2 túi khí
  • Phiên bản LUXURY - MT 6 Cấp
  • Động cơ Turbo Diesel 2,4L - TDCi - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 925,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 35 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 5 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Wildtrak - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 3.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 1,147,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 42 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 7 chỗ ngồi - 6 túi khí
  • Phiên bản Trend - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 1,265,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận KM Lên đến 30 triệu tiền mặt + Quà Tặng
  • Năm sản xuất 2017
  • 7 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản AT - Tự Động
  • Động cơ Diesel 2.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 1,936,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận chương trình khuyến mãi
  • Năm sản xuất 2017
  • 7 chỗ ngồi - 7 túi khí
  • Phiên bản Titanium + - AT 6 cấp
  • Động cơ Diesel 3.2L - Dầu Diesel
 • Giá công bố: 2,180,000,000 đ
  Khuyến mãi: Liên hệ ngay để nhận Chương trình khuyến mãi
  • Năm sản xuất 2017
  • 7 chỗ ngồi - 10 túi khí
  • Phiên bản Limited - AT 6 cấp
  • Động cơ 2.3 EcoBoost - Xăng
Di chuyển lên trên